"" - ,

» ,

 1   2   3   4
                 1                        2                    3                          4

 5   6   7   8
           5                      6                     7                    8           

 9   1   2   3
           9                           1                           2           3

 4   5   6   7
           4                       5                    6                     7

 8   1   2   3
           8                   1                       2                   3

 4   5   2   7
                  4                            5                   6                               7

 8   9   1   2
            8                        9                            1                           2

 3   1   2   3
                  3                                  1                   2                 3

 1   2   3   1
                      1                           2                       3                              1

 2   3   4   5
           2                         3                        4                           5

 6   7   9
                 6                               7                            9


19.12.12 - -
23.10.11 -
19.09.11 -
19.09.11 -
03.09.12 -
2020 - . E'mail: mialant@bk.ru